Hier vind je alle tentoonstellingen die te zien zijn in Kunstfort bij Vijfhuizen in Vijfhuizen. In dit overzicht zijn naast de tijdelijke tentoonstellingen ook vaste tentoonstellingen, verwachte tentoonstellingen en afgelopen tentoonstellingen opgenomen.


Nu te zien

t/m
Liquid Landscapes - Border Agency
01sep.

Liquid Landscapes - Border Agency

Fort bij Vijfhuizen was on­der­deel van een 19e eeuwse mi­li­taire stra­tegie die land­schap in een wapen trans­for­meerde door water als ver­de­di­gings­linie te ge­bruiken. De nooit in wer­king ge­s...
Clear Obscure - Jan Robert Leegte
01sep.

Clear Obscure - Jan Robert Leegte

Jan Robert Leegte’s tentoonstelling Clear Obscure vult de Genieloods met tekeningen en performances. De tekeningen voeren terug naar de techniek van clair-obscur uit de Renaissance. De computer perfo...

Verwacht

vanaf

Afgelopen

t/m
Nicola Arthen – Eagle & Hesitant Vehicles
23jun.

Nicola Arthen – Eagle & Hesitant Vehicles

Tech­no­logie wordt in­gezet om het ver­bor­gene te ont­hullen en in­tro­du­ceert zo steeds weer nieuwe ma­nieren van ‘kij­ken’. Drones scannen bouw­kun­dige struc­turen zonder zelf te worden ge­de­te...
Serge Onnen
16dec.

Serge Onnen

In het fort con­stru­eert Serge Onnen (FR/​NL, 1965) een al­ter­na­tieve eco­nomie. Harde cij­fers worden vloei­baar en hebben niet de vast­staande be­te­kenis zoals we die kennen. Een rou­lette, een...
Char­lott Weise – He at Sea
16dec.

Char­lott Weise – He at Sea

Deze herfst pre­sen­teert Kunstfort bij Vijfhuizen de ten­toon­stel­ling He at Sea van Char­lott Weise (1991, DE). In de mo­nu­men­tale Ge­nie­loods toont Weise een nieuwe serie zeil-schil­de­rijen. O...
Mika Ro­sen­berg – Empathy Box
21okt.

Mika Ro­sen­berg – Empathy Box

Em­pathy Box is de uit­komst van een zo­mer­re­si­dentie bij 37PK en het Kunstfort. Beel­dend kun­ste­naar Mika Ro­sen­berg ver­bleef in Fort bij Vijfhuizen en werkte in een studio in het his­to­ri­sc...
Takeshi Ikeda – Weekend at Haarlemse Herfst
30sep.

Takeshi Ikeda – Weekend at Haarlemse Herfst

Op de ver­duis­terde zolder van het Doe­len­ge­bouw treffen we te­ke­ningen, vi­deo­do­cu­men­tatie van een mu­ziek­op­treden, en een merk­waar­dige ver­za­me­ling afval, rommel en key­boards. Het zij...
Timo Nasseri – Uncertain Phases
16sep.

Timo Nasseri – Uncertain Phases

In de mo­nu­men­tale me­talen ‘Ge­nie­loods’ is de ten­toon­stel­ling Un­cer­tain Phases van de Ber­lijnse kun­ste­naar Timo Nas­seri (Duits­land, 1972) te zien. Nas­seri pre­sen­teert een won­der­lij...
Botond Keresztesi – H.B.O.
16sep.

Botond Keresztesi – H.B.O.

Al even fu­tu­ris­tisch als surreëel is Botond Ke­res­z­tesi – H.B.O. (Hub­bard’s Best Of), te zien in het be­tonnen fort. Het Kunstfort is ver­heugd om de eerste Ne­der­landse ten­toon­stel­ling te o...
Catherine Biocca – Ancient Workers
01jul.

Catherine Biocca – Ancient Workers

Deze lente mu­teert het be­tonnen fort tussen be­drijfs­kan­toor en mis­lukt hu­we­lijk, ar­che­o­lo­gi­sche schat en grie­ze­lige tombe, een fa­briek van de toe­komst en een reeds ge­vallen mul­ti­na...
Eva Fiore Kovacovaksy – Sequoia Grove
01jul.

Eva Fiore Kovacovaksy – Sequoia Grove

Het Kunstfort ver­wel­komt deze lente de zwaarste boom van de we­reld: de Se­quoi­a­den­dron gi­gan­teum. De Ca­li­for­ni­sche mam­moet­boom werd naar Eu­ropa ge­bracht in de 19de eeuw, de­zelfde eeuw...
WhichMuseum – made in Amsterdam

Hoe wil je je aanmelden?

We zullen nooit berichten plaatsen zonder jouw toestemming.

Aanmelden met Google

Of gebruik je e-mailadres

Heb je al een account? Log hier in!

Informatie voor musea.

×

Hoe wil je inloggen?

Inloggen met Google

Of gebruik je e-mailadres

Heb je nog geen account? Meld je aan!
Wachtwoord vergeten?

×