Vaste tentoonstelling

Tentoonstelling 'Het Waterschip' in Batavialand

In Batavialand wordt op dit moment een waterschip gebouwd. Dit waterschip wordt zo precies mogelijk gereconstrueerd, niet alleen in vorm en constructie, maar ook in de manier van werken.

Meer informatie

Batavialand Bron