Vaste tentoonstelling

Tentoonstelling 'Vergane Schepen' in Batavialand

De tentoonstelling ‘Vergane schepen’ laat zien hoe druk het kon zijn op de Zuiderzee. En hoe heftig het bij slecht weer kon spoken. Sinds de drooglegging van Flevoland zijn 435 scheepswrakken aangetroffen. Zoals de ‘ventjager’ die rond 1710 ten onder ging. Een absoluut pronkstuk!

Meer informatie

Batavialand Bron