Op WhichMuseum kan diverse inhoud worden toegevoegd, waaronder museumgegevens, recensies en foto's. Hieronder zijn beknopt de algemene richtlijnen, de richtlijnen voor gebruikers en de bewerkingsrichtlijnen voor musea uiteengezet. Enkele zaken omtrent inhoud verbieden wij uitdrukkelijk. Deze zaken zijn opgesomd in onze Algemene Voorwaarden, die hier te bekijken zijn.

Algemene richtlijnen

 • Ongepastheid: plaats geen inhoud met pesterijen, dreigingen of uitingen van haat of seksualiteit.
 • Belangenconflict: blijf altijd objectief en eerlijk en verkondig geen onwaarheden. De Site is bedoeld om museumbezoekers een objectief beeld te geven van de diverse musea. Promotionele inhoud wordt in de meeste gevallen afgekeurd.
 • Privacy: plaats geen privégegevens van andere mensen zonder hier toestemming voor te hebben. Plaats dus ook geen gegevens waardoor mensen ongevraagd op de Site kunnen worden geïdentificeerd, inclusief het plaatsen van close-ups.
 • Eigendom: neem niet zomaar inhoud over van een andere gebruiker of van een andere website. Probeer zoveel mogelijk je eigen inhoud te creëren.

Richtlijnen voor gebruikers

Recensies

Probeer persoonlijke recensies te schrijven waarin je je eigen verhaal vertelt. Vermijd daarbij zoveel mogelijk generalisatie en zorg dat de algemene informatie feitelijk klopt. In goede recensies worden de ervaringen op een levendige wijze beschreven met zoveel mogelijk details en tips wat anderen juist wel of niet moeten doen. Probeer tevens zo eerlijk mogelijk te zijn en houd het relevant.

Gebruikersprofiel

Deel je passie met andere gebruikers! Gebruik je profielpagina om zo veel mogelijk over jezelf te vertellen. Gebruikers lezen liever recensies van mensen waar ze wat over weten en die ze kunnen vertrouwen.

Bewerkingsrichtlijnen voor musea

Museumaccount

Indien je een vertegenwoordiger van een museum bent, is het sterk aan te raden je gebruikersaccount om te zetten in een museumaccount om zo een museum te beheren op WhichMuseum. Je krijgt dan extra rechten om de museumpagina te beheren en verschillende gegevens te updaten of toe te voegen aan het museum op WhichMuseum. Hier staat uitgelegd hoe je een museumaccount kunt verkrijgen.

Wij juichen het toevoegen of updaten van museumgegevens erg toe! Schroom dan ook niet om dit te doen en help bezoekers je museum te vinden met actuele informatie. Probeer het wel relevant te houden en maak geen bewerkingen voor pure promotionele doeleinden.

Bewerkingsmogelijkheden

Algemene museuminformatie, bezoekersinformatie, tentoonstellingen en afbeeldingen kunnen op WhichMuseum worden toegevoegd en worden geactualiseerd. We onderscheiden de volgende punten:

Museumnaam

Er zijn twee typen namen:

 • Hoofdnaam
 • Alternatieve naam

De hoofdnaam is de officiële naam van het museum. Daarnaast kan een museum alternatieve namen hebben.

Types en onderwerpen

Hoe types en onderwerpen worden gebruikt lees je hier.

Omschrijving

De omschrijving van een museum is beknopt en is maximaal 650 tekens lang. Idealiter bevat een omschrijving tussen de 325 en 650 tekens. De omschrijving is objectief en informatief en kan nooit worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Teksten mogen niet een-op-een van andere websites worden gekopieerd.

Contactgegevens

Het telefoonnummer is het telefoonnummer dat bezoekers kunnen bellen voor aanvullende informatie. De website is het officiële webadres van het museum. Indien het museum niet over een eigen website beschikt, behoort de website te worden gebruikt waar de officiële informatie wordt bijgehouden (vaak de website van de gemeente).

Adresgegevens

Het adres dat wordt vermeld is het bezoekadres van het museum (niet het postadres).

Openingstijden en status

Openingstijden worden bij voorkeur direct voor het gehele jaar/seizoen aangevuld met verschillende perioden en uitzonderingsdagen.

Er wordt gebruikgemaakt van de volgende statussen: open, gesloten, tijdelijk gesloten en nog niet geopend.

Toegangsprijzen

Toegangsprijzen worden ingedeeld per categorie.

Faciliteiten

Er wordt gebruikgemaakt van de volgende faciliteiten:

 • Audiotour
 • Creditcard
 • Kindvriendelijk
 • Koffie
 • Museumwinkel
 • Parkeerplaats
 • Restaurant
 • Rolstoeltoegankelijk

Tentoonstellingen

Er zijn twee typen tentoonstellingen:

 • Tijdelijke tentoonstellingen
 • Vaste tentoonstellingen

Een tijdelijke tentoonstelling heeft een titel, begin- en einddatum, een afbeelding en een omschrijving. Een vaste tentoonstelling heeft een titel, afbeelding, een omschrijving en indien beschikbaar een begindatum. De omschrijving van een tentoonstelling is maximaal 1000 woorden en kan in tegenstelling tot de omschrijving van een museum subjectieve uitingen bevatten.

Afbeeldingen

Er zijn drie typen afbeeldingen:

 • Hoofdafbeelding
 • Gerelateerde afbeelding
 • Tentoonstellingsafbeelding

Elk museum heeft één hoofdafbeelding. Deze afbeelding staat bovenaan de pagina en toont de voorgevel (of eventueel een ander aanzicht) van het hoofdgebouw waarin het museum gevestigd is. Indien een dergelijke afbeelding niet beschikbaar is, wordt er gekozen voor een representatieve gerelateerde afbeelding. Gerelateerde afbeeldingen zijn afbeeldingen van de collectie, het gebouw, ruimtes in het museum en activiteiten. Deze afbeeldingen worden in de fotostrip weergegeven. Een tentoonstellingsafbeelding hoort bij een specifieke tentoonstelling en wordt bij de informatie over de tentoonstelling weergegeven. Afbeeldingen dienen een minimale resolutie te hebben van 800 x 600 pixels.