Dit Privacybeleid is op woensdag 27 februari 2019 voor het laatst bijgewerkt en gaat per direct in voor gebruikers zonder account of die na die datum een account registreren.

Wij begrijpen dat het verstrekken van informatie online om veel vertrouwen vraagt. Dit vertrouwen van jouw kant in ons nemen wij zeer serieus. De veiligheid en vertrouwelijkheid van de informatie die je ons verstrekt middels jouw gebruik van de Site heeft bij ons de hoogste prioriteit. Dit Privacybeleid bevat de voorwaarden en beleidsregels van WhichMuseum inzake het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van (persoonlijke) informatie die WhichMuseum over jou verzamelt in verband met jouw gebruik van de websites, de applicaties en functies van WhichMuseum (de "Site"). De termen "wij/we", "ons" en "WhichMuseum" hebben betrekking op WhichMuseum vof, een in Amsterdam gevestigd bedrijf.

Voordat je persoonlijke informatie aan ons op de Site verstrekt raden wij je aan om dit Privacybeleid aandachtig door te lezen. Indien je de Site gebruikt, ga je akkoord met de hierin beschreven voorwaarden en beleidsregels. Als je vragen hebt over dit Privacybeleid dan kun je hier contact met ons opnemen.

 1. Informatie die wij verzamelen

  1. Niet-geregistreerde gebruikers

   Indien je geen account op de Site wenst aan te maken is de informatie die wij van jou verzamelen beperkt en kun je niet gebruikmaken van alle functies die wij je te bieden hebben.

   In dat geval bewaren wij bij je bezoek alleen passief verstrekte algemene gegevens. Dit zijn gegevens die je zonder dat je er bewust van bent aan ons verstrekt. Hieronder vallen technische gegevens als je IP-adres, het besturingssysteem op je computer, je internetbrowser, het webadres van je voorgaande website met een link naar ons en de pagina’s die je op de Site bezoekt. Tevens slaan wij de zoektermen op indien je gebruikmaakt van de zoekfunctie op de Site. Hierdoor krijgen wij inzicht in de manier waarop bezoekers zoeken en zo de zoekfunctie van de Site verbeteren. Deze informatie wordt alleen op algemeen niveau opgeslagen en gebruikt voor algemene rapporten en analyses. Er worden met deze informatie dus geen rapporten over individuele bezoekers gemaakt.

   Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen waardoor wij kunnen analyseren hoe gebruikers de Site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de Site en je IP-adres wordt verzonden naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie namens ons om het gebruik van de Site te evalueren, rapporten over activiteiten op de Site op te stellen en ons andere diensten met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik aan te bieden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

   Naast het gebruik van de cookies van Google Analytics kunnen wij en andere derde partijen waarmee wij samenwerken ook cookies gebruiken op de Site. Deze cookies kunnen informatie bevatten over jou of informatie bevatten waarmee wij je handelingen op de Site kunnen bijhouden. Ze kunnen tijdens een individuele sessie op je harde schijf worden opgeslagen of permanent zijn.

   Indien je niet geregistreerd bent op de Site, bevatten de cookies geen persoonlijk informatie waarmee je geïdentificeerd kan worden.

   Je kunt je webbrowser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en je kunt het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Hiervoor dien je de procedures te volgen die voor jouw webbrowser specifiek zijn. Hierdoor kunnen echter enkele functies van de Site in kleine mate belemmert worden.

  2. Geregistreerde gebruikers

   Indien je een geregistreerde gebruiker bent op de Site, heb je de mogelijkheid informatie op de Site te plaatsen. Naarmate meer van je bekend wordt via de Site nemen de voordelen van registratie toe. De Site kan dan beter aangepast worden aan je persoonlijke voorkeuren.

   Als je je geregistreerd hebt op de Site verzamelen wij persoonlijke informatie die je actief aan ons verstrekt naast de hierboven beschreven informatie voor niet-geregistreerde gebruikers. Deze persoonlijke informatie kan bestaan uit informatie die door jou gekoppeld is aan je account, waaronder je naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, gebruikersnaam, wachtwoord en museumvoorkeuren. Sommige informatie kan door ons in een cookie worden opgeslagen om je op de Site te herkennen en je voorkeuren op te slaan om een voor jou aangepaste website te serveren.

   Je kunt je WhichMuseum-account aan je accounts bij Facebook en Google koppelen, of direct via deze diensten inloggen op onze Site. In dat geval kunnen wij enkele (persoonlijke) gegevens waarmee je account bij deze diensten geïdentificeerd wordt van deze diensten verzamelen en opslaan. Deze gegevens stellen ons in staat om het voor jou makkelijker te maken om een account op de Site aan te maken.

 2. Hoe wij de informatie gebruiken

  De informatie die je naar of via de Site verzendt en de informatie die door ons wordt verzameld in verband met jouw gebruik van de Site kan door ons worden opgeslagen.

  Wij gebruiken de informatie om het gebruik van de Site bij te houden, de Site te verbeteren, aan je verzoeken te voldoen, te voorzien in klantenondersteuning, feedback te verlenen aan musea op de Site, berichten te sturen, relevante advertenties te serveren, de veiligheid van de Site te verbeteren, een back-up van systemen te maken en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

  Je bijdragen en je profiel op de Site kunnen via je accountnaam openbaar worden weergegeven en worden geïdentificeerd.

 3. Bekendmaking van jouw informatie aan derde partijen

  1. Gelieerde bedrijven

   Wij kunnen een gedeelte van de informatie over of van jou delen met aan WhichMuseum gelieerde bedrijven, waaronder joint venture-partners en andere ondernemingen onder gezamenlijk beheer. De informatie wordt door hen in dezelfde mate beschermd als door ons en we eisen van hen dat ze handelen in overeenstemming met dit Privacybeleid. Daarnaast kunnen wij je informatie delen in verband met een bedrijfstransactie zoals een fusie of overname.

  2. Dienstverleners

   Persoonlijke informatie kan gedeeld worden met derden die door ons zijn ingehuurd om diensten aan ons te verlenen, zoals klantenondersteuning, rapporteringen of marktonderzoek. Deze partijen moeten instemmen de persoonlijk informatie alleen te gebruiken voor het verlenen van de specifieke diensten aan WhichMuseum.

  3. Adverteerders

   Informatie kan in globale vorm aan adverteerders worden verstrekt voor marketing- en promotiedoeleinden. Aangezien dit in globale vorm gebeurt, kunnen adverteerders je niet persoonlijk identificeren. Informatie kan ook in samengevoegde vorm met adverteerders gedeeld worden, bijvoorbeeld hoeveel gebruikers advertenties geserveerd hebben gekregen of er op hebben geklikt.

   Wij kunnen adverteerders toestaan om cookies op de Site te gebruiken om soortgelijke informatie en voor dezelfde doeleinden te verzamelen als wij dat voor onszelf doen. Wij hebben niet altijd de controle over de door hen gebruikte cookies. Deze adverteerders hanteren eigen privacyvoorwaarden. WhichMuseum is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze adverteerders in strijd met privacywet- en/of enige andere regelgeving.

   Voor de cookies die onze derde partijen voor advertentiedoeleinden plaatsen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie (indien beschikbaar) de namen en links hieronder. Houd er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

  4. Musea en andere bedrijven op de Site

   Wij kunnen algemene persoonlijke informatie van of over jou en je gebruik van de Site delen met musea en andere bedrijven op de Site. Deze bedrijven hanteren eigen privacyvoorwaarden. WhichMuseum is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze bedrijven in strijd met privacywet- en/of enige andere regelgeving.

  5. Onderzoeken

   Het zou kunnen voorkomen dat wij genoodzaakt zijn persoonlijke informatie bekend te maken i.v.m. onderzoeken. Dit doen we alleen als we te goeder trouw geloven dat (I) het nuttig kan zijn om wandaden in verband met de Site vast te stellen, te onderzoeken en te voorkomen; (II) de rechten en eigendommen van onszelf of van onze gebruikers of het publiek in het algemeen hierdoor beschermd kunnen worden; of (III) het nodig is om te voldoen aan een wettelijk proces en rechtshandhavingsinstructies en -opdrachten.

  6. Links

   Het kan zijn dat de Site links bevat naar derde partijen die niet bij ons aangesloten zijn. Tenzij anders aangegeven in dit beleid, delen wij persoonlijk informatie niet met die derde partijen en zijn wij niet verantwoordelijk voor hun praktijken omtrent privacy.

 4. Controle over jouw persoonlijke informatie

  1. Bekijken en aanpassen persoonlijke informatie

   Je kunt de persoonlijke informatie die door jou aan ons verstrekt is bekijken en aanpassen op je accountpagina. Hier kan persoonlijke informatie gecorrigeerd en verwijderd worden waar je dit nodig acht.

  2. Opheffen account

   Je account kan worden opgeheven door een e-mail te sturen naar support@whichmuseum.com, met je e-mailadres in het onderwerp van het e-mailbericht. Wanneer je dit hebt gedaan ontvang je van ons een e-mail om je verzoek tot opheffing van je account te bevestigen. Hierna verwijderen wij jouw informatie uit onze actieve database. Sommige informatie kan gedurende een aanvullende periode in onze archieven bewaard blijven voordat deze verwijderd wordt. Opgeslagen data kan daarnaast in de archieven worden bewaard om mogelijke wandaden in verband met de Site vast te stellen, te onderzoeken en te voorkomen of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Musea kunnen nooit hun vermeldingen, recensies of beoordelingen verwijderen door hun account op te heffen.

   Mochten er vragen resteren over je toegang tot of je aanpassing en verwijdering van je persoonlijke informatie dan kun je je vraag mailen naar support@whichmuseum.com.

 5. Privacy van kinderen

  De Site richt zich op algemeen publiek en is niet bestemd voor kinderen onder de 16 jaar. Wij verzamelen geen persoonlijke informatie over kinderen jongeren dan deze leeftijd. Mocht een kind waarvan wij weten dat het jonger is dan 16 jaar persoonlijke informatie naar ons verzenden zonder toestemming van ouders, dan nemen wij maatregelen om die informatie te verwijderen en het account van het kind op te zeggen. Als je te weten komt dat een kind onder de 16 jaar persoonlijke informatie aan ons verstrekt heeft, klik dan hier om ons hierover te informeren.

 6. Beveiliging

  Wij volgen beveiligingsprocedures om de door gebruikers verzonden persoonlijke informatie te beschermen. Alleen medewerkers van WhichMuseum die de persoonlijke informatie volgens ons nodig hebben, hebben er toegang toe. Algemeen aanvaarde normen worden door ons gehanteerd om de aan ons verstrekte persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang bij zowel het verzenden van de informatie als de opgeslagen informatie zelf. Hoewel wij deze maatregelen nemen is het helaas nooit mogelijk om de absolute beveiliging van je persoonlijke informatie te garanderen.

 7. Jurisdictie

  De informatie over of van jou die naar ons verzonden wordt kan worden verwerkt en opgeslagen in Nederland, waar andere regels kunnen gelden omtrent gegevensbescherming dan het land waarin je woonachtig bent.

 8. Wijzigingen in dit Privacybeleid

  Wij behouden ons het recht voor dit beleid van tijd tot tijd te herzien. Als er belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd in dit Privacybeleid die van invloed zijn op persoonlijke informatie die wij reeds van je verzameld hebben, zullen we je hiervan op de hoogte stellen per e-mail of vóór de ingangsdatum van de wijzigingen een bericht op de Site plaatsen. Je gaat ermee akkoord dat je blijvende gebruik van de Site na de ingangsdatum van de wijzigingen van dit Privacybeleid jouw aanvaarding aangeeft met het gewijzigde Privacybeleid. De meest recente versie van het Privacybeleid is hier te raadplegen.