WhichMuseum respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en wil een platform bieden waarop deze rechten niet worden geschonden. Als u toch vermoedt dat uw intellectueel eigendomsrechten op de Site worden geschonden, zend dan alstublieft een schriftelijke kennisgeving met de volgende informatie:

  1. Identificatie van het door intellectuele eigendomsrecht beschermde werk waarvan u meent dat de intellectuele eigendomsrechten geschonden worden;
  2. Identificatie en de locatie van het vermeende inbreukmakende materiaal op de Site;
  3. Een verklaring waarin u aangeeft te goeder trouw te geloven dat het gebruik van het materiaal op de door u betwiste wijze niet toegestaan werd door de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht, diens vertegenwoordiger, of de wet;
  4. Een verklaring waarin u bevestigt, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving accuraat is en dat u de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht bent of geautoriseerd bent om te handelen in naam van de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht;
  5. Uw fysieke of elektronische handtekening met uw contactinformatie (postadres, telefoonnummer en indien beschikbaar, e-mailadres).

Wanneer u een bericht van ons hebt ontvangen van vermeende schending van intellectueel eigendom in Uw Inhoud en de verwijdering van het betreffende werk, dan heeft u het recht om WhichMuseum bewijs te zenden voor weerlegging. Zend dan een schriftelijke weerlegging met de volgende informatie:

  1. Identificatie van het door intellectuele eigendomsrecht beschermde werk dat verwijderd is en de locatie op de Site waar het voor verwijdering op de Site te vinden was;
  2. Een verklaring van u, op straffe van meineed waarin u aangeeft te goeder trouw te geloven dat het werk ten onrechte is verwijderd, of is verwijderd door onjuiste identificatie van het werk;
  3. Een verklaring dat u instemt met de rechtsbevoegdheid van de rechtbank in Nederland, en dat u de betekening van de persoon die de vermeende inbreuk op materiaal heeft gemeld of van een vertegenwoordiger van die persoon accepteert;
  4. Een verklaring waarin u bevestigt, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving accuraat is en dat u de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht bent of geautoriseerd bent om te handelen in naam van de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht;
  5. Uw fysieke of elektronische handtekening met uw contactgegevens (postadres, telefoonnummer en indien beschikbaar e-mailadres).

Bovenstaande en opmerkingen over auteursrechten en handelsrechten kunnen per post of middels het contactformulier naar ons worden toegestuurd.

Wij zullen op alle kennisgevingen aangaande schending van intellectuele eigendomsrechten binnen redelijke termijn reageren en zullen voldoen aan de toepasselijke wetgeving.