29 sep. 2014 – 17 jul. 2015

Tentoonstelling 'De Jongens tegen de Meiden' in Discovery Museum

Met deze interactieve expositie maken uw leerlingen voor eens en altijd een einde aan de eeuwige strijd tussen de seksen. Door aan de slag te gaan met meer dan dertig verschillende ‘hands-on’ opstellingen, met onderwerpen als oriëntatievermogen, herkennen van geluiden, dagbesteding en biologische verschillen, ontdekken ze zelf wie er beter zijn: de jongens of de meiden? Of zijn er eigenlijk niet zoveel verschillen? In onze samenleving doen allerlei hardnekkige vooroordelen over mannen en vrouwen de ronde. Zo zouden vrouwen een beter ontwikkelde intuïtie hebben en kunnen multitasken. Mannen daarentegen zouden een beter gevoel voor richting hebben en beter zijn in techniek. In de expositie ‘De Jongens tegen de Meiden’ vinden de leerlingen interactieve doe-stations, die gebaseerd zijn op deze vooroordelen. Zo kunnen ze zelf testen wie er beter is in multitasken, wie een beter richtingsgevoel heeft of wie er beter is in techniek. Ook biologische verschillen komen aan de orde. Zien de leerlingen al aan een skelet of het een man of een vrouw betreft? En kun je aan afzonderlijke gelaatstrekken beoordelen of ze bij een mannen- of een vrouwengezicht horen?

Meer informatie

Discovery Museum