Vaste tentoonstelling

Tentoonstelling 'Middeleeuwse boerderij - Oudste huis Horst aan de Maas' in Museum De Locht

Na de verwerving van een uitbreidingsterrein voor het museum 10 jaar geleden hebben archeologen van bureau RAAP een nieuwe oude schat opgegraven, op het museumterrein van De Locht. Het bleek de oudst bekende Lochthoeve te zijn, die daar is gebouwd rond 1320.
In archiefstukken wordt in 1423 voor het eerst het toen bestaande Lochtveld met boerderij genoemd. Dat was al langer bekend. Maar tijdens het archeologisch onderzoek in 2009 kon aan de hand van vondsten zoals scherven van vaten, kookpotten en Siegburgkannen de ouderdom worden vastgesteld tussen 1300 en 1320. Nu dus 700 jaar geleden. De hoeve is een 14e eeuws hallehuis van 18 x 10 meter. Rond het huis was een erf met waterput en mestgreppels. Nabij het huis waren enkele veldjes. Uit laboratoriumonderzoek bleek dat hierop haver, vlas en rogge werd geteeld.

Meer informatie

Museum De Locht