29 apr. 2017 – 24 nov. 2017

Tentoonstelling 'Particuliere collecties - Iets in ons van Mariemont' in Koninklijk Museum van Mariemont

Vertrekpunt van deze tentoonstelling: een inzameling van voorwerpen en documenten die door particulieren-niet noodzakelijk verzamelaars!- in een zolder, een meubel, een album,... bewaard zijn. Evenveel sporen teruggevonden door buren, wandelaars van het park, bezoekers of Vrienden van het museum die het dagdagelijkse vertellen en een geschiedenis van het Domein van Mariemont schetsen. Dit participerende project maakt het mogelijk de affectieve dimensie en het geheugen van een publieke ruimte als Mariemont te valoriseren. Dit project heeft ook als doel het levende geheugen, dat collectief en individueel is, op te nemen en vast te leggen.

Meer informatie

Koninklijk Museum van Mariemont