7 okt 2016 – 31 jan 2017

Tentoonstelling 'Winterhulp - Grenzen aan Goedheid' in Verzetsmuseum Zuid-Holland

Deze tentoonstelling, gebaseerd op het thema ́Grenzen ́ van De Maand van de Geschiedenis, nodigt uit tot nadenken over hulporganisaties, hun noodzaak en de nadelen.
Winterhulp Nederland was in de Tweede Wereldoorlog een organisatie voor armenzorg naar Duits voorbeeld. In het nationaalsocialistische gedachtengoed mocht immers geen armoede bestaan. Het moest de verzuilde armenzorg beëindigen, als goed voorbeeld van eensgezind nazisme. Carel Piek werd de eerste directeur van Winterhulp. Door middel van collectes en loterijen werd er geld ingezameld. Al snel trof de hulp slechts de Arische gezinnen en werd de Winterhulp steeds meer gezien als een organisatie van de NSB. Deelname aan collectes en loterijen nam dan ook in rap tempo af!
De huidige hulporganisaties spelen nog steeds een prominente rol bij noodsituaties. Zij onderscheiden zich naar achtergrond en levensvisie, doelgroep of werkgebied. De grote vraag is nu of zij verzoek om hulp mogen negeren omdat het niet past in hun filosofie en of dat zij zich op één groep mogen richten. Is hulp niet voor iedereen bedoeld? Zijn er grenzen? Hoe kritisch zijn we op die hulporganisaties? Of hebben we de toelating van ANBI-organisaties zo goed geregeld dat we als burgers anders kritisch zijn op hun functioneren?

Meer informatie

Verzetsmuseum Zuid-Holland Bron