Alle historische musea en attracties om te bezoeken in Friesland

Friesland (Nederland) is een goede plek om te bezoeken als je geïnteresseerd bent in geschiedenis. We zetten hieronder alle 64 historische musea in Friesland op een rij, om je te verliezen in het culturele erfgoed en de lokale geschiedenis van de plaats.

Ben je een echte geschiedenisliefhebber en ben je op zoek naar de beste historische musea om te bezoeken in Friesland? Dit zijn ze:

 1. Fries Scheepvaartmuseum1

  Fries Scheepvaartmuseum

  Sneek
  Het Fries Scheepvaartmuseum is gewijd aan de historie van de Friese scheepvaart van de 17e tot de 20e eeuw. De collectie bestaat uit twee delen: de geschiedenis van de Friese scheepvaart en de geschiedenis van de stad Sneek. Naast scheepvaart en de regionale geschiedenis is er ook aandacht voor wate
 2. Museum Joure2

  Museum Joure

  Joure
  Museum Joure is een veelzijdig museum dat gevestigd is in tien gebouwen waarvan zes rijksmonumenten. De tien gebouwen zijn omringd door kades en een museumtuin. Een van de gebouwen was ooit de eerste fabriek van koffiefabrikant Douwe Egberts. Hier is nu een koffie- , thee- en tabakscollectie te zien
 3. Museum Hindeloopen3

  Museum Hindeloopen

  Hindeloopen
  In Museum Hindeloopen komt de geschiedenis van het voormalige Zuiderzeestadje aan bod. In verschillende vertrekken wordt onder meer het Hindelooper schilderwerk, de Hindelooper klederdracht en de interieurs getoond. Daarnaast is er aandacht voor de koopvaardij, de visserij en de toenmalige haven. Op
 4. Kazemattenmuseum Kornwerderzand4

  Kazemattenmuseum Kornwerderzand

  Kornwerderzand
  Het Kazemattenmuseum Kornwerderzand is gewijd aan de Slag om de Afsluitdijk bij de Duitse aanval op Nederland in 1940. Er zijn zeven kazematten die ingericht zijn in de stijl van 1940. Er wordt een beeld geschetst van het dagelijkse leven van de militairen tijdens de mobilisatie en de oorlog. Andere
 5. Tresoar5

  Tresoar

  Leeuwarden
  Tresoar is het Fries letterkundig en historisch centrum. Naast een museum is het ook een archief, bibliotheek en documentatiecentrum. Het bezit een collectie informatiebronnen over verschillende Friese onderwerpen, waaronder hoogtepunten van de Friese literatuur, films over Elfstedentochten en bouwt
 6. De Schierstins6

  De Schierstins

  Feanwâlden
 7. Fries Landbouwmuseum7

  Fries Landbouwmuseum

  Leeuwarden
  Aan de rand van Leeuwarden, op de grens van stad en platteland, staat de prachtige Rijksmonumentale boerderij waarin het Fries Landbouwmuseum is gehuisvest. Het museum is een modern ingericht, levendig museum waar je ervaart hoe cultuur en geschiedenis verweven zijn met de leef-, werk- en woonomstan
 8. Museum Sloten8

  Museum Sloten

  Sloten
  Museum Stedhûs Sleat is gevestigd in het voormalige stadhuis van Sloten uit 1759. Het museum geeft een beeld van de geschiedenis van Sloten aan de hand van verschillende objecten die iets met haar geschiedenis te maken hebben. Uniek is de toverlantaarncollectie die op de zolderverdieping is tentoong
 9. Houtstad-IJlst9

  Houtstad-IJlst

  IJlst
 10. Fries Museum10

  Fries Museum

  Leeuwarden
  Het Fries Museum is gewijd aan Friesland en haar inwoners. Het vertelt onder andere over het platteland en de elf steden, de omgang met water en de zoektocht naar het typisch Friese. De collectie bestaat onder meer uit hedendaagse beeldende kunst, bodemvondsten, oude kostuums, het zwaard van vrijhei
 11. Schaatsmuseum11

  Schaatsmuseum

  Hindeloopen
  Het schaatsmuseum is gewijd aan het heden en het verleden van het schaatsen. Het museum beschikt over de grootste verzameling schaatsen en sleeën in de wereld. Daarnaast toont het objecten gerelateerd aan de Elfstedentocht. In het museum laat een oude werkplaats, lakkerijen en smederijen de historie
 12. Museum Heerenveen12

  Museum Heerenveen

  Heerenveen
  Museum Heerenveen is een cultuurhistorisch museum over onderwerpen gerelateerd aan Heerenveen. In vier verschillende zalen wordt de diverse collectie getoond. Mede aan de hand van een grote stadsmaquette vertelt het museum over de geschiedenis van Heereenveen. Ook is er een tentoonstelling over rijk
 13. Museum Drachten13

  Museum Drachten

  Drachten
  Museum Drachten richt zich op de cultuurhistorie van Drachten en beeldende kunst vanaf de 20e eeuw tot heden. In de kunstcollectie ligt de nadruk op werken van kunstenaars en stromingen die verbonden zijn met Friesland. De collectie bestaat onder meer uit werken van Theo van Doesburg, Thijs Rinsema
 14. Historisch Centrum Leeuwarden14

  Historisch Centrum Leeuwarden

  Leeuwarden
  Het Historisch Centrum Leeuwarden is het informatie- en activiteitencentrum voor de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving. Het is het oudste stadsarchief van Nederland (1838) en dus kan iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Leeuwarden, of de vroegere bewoners, terecht bij het HCL. N
 15. Museum Warkums Erfskip15

  Museum Warkums Erfskip

  Workum
 16. 16

  Museum 't Kiekhuus

  Wolvega
 17. Aldheidskeamer Uldrik Bottema17

  Aldheidskeamer Uldrik Bottema

  Oldeboorn
 18. Kerkmuseum Jannum18

  Kerkmuseum Jannum

  Jannum
  Kerkmuseum Jannum is een van de parels van het Friese terpenland en voor veel mensen daarbuiten een goed bewaard geheim. De kleine middeleeuwse kerk op de terp van Jannum herbergt een unieke verzameling sarcofagen en oude kerkelijke voorwerpen waaronder het enige nog bewaard gebleven Romaanse doopvo
 19. Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum19

  Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum

  Heerenveen
  Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum is onderdeel van Museum Willem van Haren. Het museum is gewijd aan Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919), de grondlegger van het Nederlandse socialisme. In de studeerkamer en de bibliotheek wordt een indruk gegeven van Domela Nieuwenhuis’ intellectuele ontw
 20. It Kokelhûs20

  It Kokelhûs

  Eernewoude
 21. Historische Scheepswerf en Skûtsjemuseum21

  Historische Scheepswerf en Skûtsjemuseum

  Eernewoude
  Skûtsjemuseum ‘De Stripe’ is gevestigd in een gebouw waarvan het ontwerp is ontleend aan het ‘skûthûs’, dat vroeger het hart vormde van een Friese scheepswerf. In het museum staat het leven van een vroegere generatie zeilschippers, die op skûtsjes voeren centraal. Daarnaast is er aandacht voor de ka
 22. Bezoekerscentrum Uniastate Bears22

  Bezoekerscentrum Uniastate Bears

  Bears
 23. De Oldehove23

  De Oldehove

  Leeuwarden
  De Oldehove is een toren uit 1529, die ooit hét statussymbool van Leeuwarden had moeten worden. Nu is het een indrukkende scheve toren. De toren kan zowel bezocht als beklommen worden.
 24. Museum Opsterlân24

  Museum Opsterlân

  Gorredijk
  Museum Opsterland is een streekmuseum dat vertelt over de geschiedenis van Gorredijk en de gemeente Opsterland. De collectie kent vijf thema’s: Geologie & Archeologie, Vervening & Socialisme, Weldoeners & Aristocratie, De vlecke Gorredijk en de Joodse historie. Aan de hand van objecten verdeeld over
 25. Openluchtmuseum It Damshûs25

  Openluchtmuseum It Damshûs

  Nij Beets
  Het Openluchtmuseum It Damshûs geeft een beeld van hoe de veenarbeiders werkten en leefden en hoe laagveenturf werd gemaakt in de periode 1863 - 1920. De woon-, werk- en leefomstandigheden waren de oorzaak voor een sociale strijd. Ook geeft het museum een indruk van de verandering van het landschap
 26. Museum ‘t Wâldhûske26

  Museum ‘t Wâldhûske

  Houtigehage
 27. Simke Kloostermanhûs27

  Simke Kloostermanhûs

  Twijzel
 28. Bezoekerscentrum Terp28

  Bezoekerscentrum Terp

  Hegebeintum
 29. Museumgemaal Sudergemaal29

  Museumgemaal Sudergemaal

  Nij Beets
  Het Sudergemaal uit 1924 was een van de eerste elektrische gemalen in Friesland. In het museumgemaal wordt getoond hoe in het verleden na vervening het overgebleven drassige land door bemaling in cultuur gebracht kon worden. Regelmatig worden er in het gemaal kunstexposities georganiseerd van kunste
 30. Museum 't Behouden Huys30

  Museum 't Behouden Huys

  West-Terschelling
  Museum ’t Behouden Huys is net als Terschelling: uniek, eigenzinnig en verrassend veelzijdig! Stap aan boord van de Lutine en ontdek wat er in de avond van 9 oktober 1799 gebeurde, toen het schip met al zijn goud ten onder ging. Of ga met je familie op ontdekkingsreis met Willem Barentsz en zijn bem
 31. Cultuurhistorisch Museum Sorgdrager31

  Cultuurhistorisch Museum Sorgdrager

  Hollum
  Cultuurhistorisch Museum Sorgdrager is gewijd aan de historie, cultuur en gebruiken van Ameland. Onder meer is er een origineel ingericht commandeurshuis uit 1751, een prentenkabinet en een ruimte voor wisselexposities. Het museum schenkt speciale aandacht aan de relatie van de bewoners van Ameland
 32. Museum Martena32

  Museum Martena

  Franeker
  Museum Martena is gevestigd in de Martenastins, een stadskasteel uit 1506. Het museum is gewijd aan de geschiedenis van Franeker. Onder meer is er aandacht voor de Universiteit van Franeker en de geleerde 17e-eeuwse vrouw Anna Maria van Schurman. Er is onder andere een schilderijenzaal, een porselei
 33. Titus Brandsma Museum33

  Titus Brandsma Museum

  Bolsward
  Het Titus Brandsma Museum is gewijd aan het leven van de Nederlandse karmelietenpater, hoogleraar en publicist Titus Brandsma. De zaligverklaarde Titus Brandsma sprak zich in de Tweede Wereldoorlog open uit tegen de nazi en stierf in concentratiekamp Dachau. In het museum wordt aan de hand van onder
 34. Fries Verzetsmuseum34

  Fries Verzetsmuseum

  Leeuwarden
  Het Fries Verzetsmuseum is onderdeel van het Fries Museum en is op de tweede verdieping van het Fries Museum te bezoeken. Het museum vertelt over Friesland tijdens de Tweede Wereldoorlog, over collaboratie, verzet en vervolging, het dagelijks leven en de bevrijding in Friesland. De collectie bestaat
 35. Hannemahuis35

  Hannemahuis

  Harlingen
  Het Hannemahuis is gevestigd in een monumentaal patriciërshuis. In het streekmuseum worden objecten getoond die een relatie hebben met de historie en de kunstgeschiedenis van Harlingen. De collectie bestaat onder meer uit schilderijen, meubelen, foto’s, historische documenten, maritieme voorwerpen,
 36. 't Fiskershúske36

  't Fiskershúske

  Moddergat
  't Fiskershúske bestaat uit vier kleine huisjes. Het oudste huisje van de vier dateert uit 1794 en is ingericht als een vissershuis van rond 1850. Het museum toont objecten gerelateerd aan de oude kustvisserij en het leven van de bewoners van Paesens-Moddergat. Veel aandacht in het museum gaat uit n
 37. Fogelsangh State37

  Fogelsangh State

  Veenklooster
  Fogelsangh State is een landhuis uit 1646. De kamers laten de bezoeker stukken van de Van Iddekinge Collectie zien, waaronder kristal, zilver, kinderspeelgoed, kabinetten, secretaires, beddengoed in de slaapkamers en koper in de keuken. Zowel het landhuis met de inboedel als het koetshuis met koetse
 38. Observeum38

  Observeum

  Burgum
  Observeum is het enige museum in Nederland met een grote Middensteentijd expositie. Deze is gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek en opgravingen aan de oevers van de Burgumermar. Ook tonen we de tegenstelling tussen "arm en rijk" in de 19e eeuw, de 'Gouden Eeuw van de Friese boer' en hoe
 39. It Gysbert Japicxhûs39

  It Gysbert Japicxhûs

  Bolsward
  It Gysbert Japicxhûs is gewijd aan de belangrijke Friese schrijver Gysbert Japicx, die van 1603 tot 1666 in Bolsward leefde. Naast dat het museum zich op deze schrijver richt, richt het zich ook op de Friese taal. Er zijn vijf doorlopende exposities. Een van de exposities vertelt over het leven en h
 40. Openluchtmuseum De Spitkeet40

  Openluchtmuseum De Spitkeet

  Harkema
  Openluchtmuseum De Spitkeet geeft op een terrein van ruim vier hectare een indruk van hoe mensen in de Friese en Groningse heide woonden en leefden in de periode van 1850 tot 1950. De mensen waren rond die tijd erg arm en de omstandigheden moeilijk. Het museum toont verschillende soorten woningen en
 41. Zuivelmuseum It Tsiispakhús41

  Zuivelmuseum It Tsiispakhús

  Wommels
  Zuivelmuseum It Tsiispakhús is gevestigd in een monumentaal voormalig kaaspakhuis. Het kleine museum organiseert wisselende exposities over kunst, archeologie, cultuur en historie. Alle exposities zijn gerelateerd aan de gemeente Littenseradeel. Daarnaast is er een permanente expositie te zien over
 42. Commandopost Grou - Museum Bescherming Bevolking42

  Commandopost Grou - Museum Bescherming Bevolking

  Grou
  Commandopost Grou is één van de bezoekerslocaties van het Museum Bescherming Bevolking. In het museum waan je je door de wereld van de Koude Oorlog en bezoek je de ondergrondse bunkers. Deze bunker is ingericht met vier commandoposten: Kringcommandopost Bescherming Bevolking (KCBB-Friesland-c), Prov
 43. Museum Tromp's Huys43

  Museum Tromp's Huys

  Vlieland
  Museum Tromp’s Huys is gevestigd in het oudste pand van Vlieland dat net na 1575 is gebouwd. Vanaf 1896 was het het woonhuis van het echtpaar Akersloot. De collectie van het museum bestaat voornamelijk uit schilderijen, prenten, etsen en tekeningen van Betzy Akersloot-Berg, de vroegere bewoonster. D
 44. Keatsmuseum44

  Keatsmuseum

  Franeker
 45. Huis Van Eysinga45

  Huis Van Eysinga

  Leeuwarden
  Kom binnen in Huis Van Eysinga en ga op ontdekkingstocht in deze indrukwekkende 18e-eeuwse stadsvilla. Bekijk de prachtig ingerichte kamers, met origineel stuc- en houtsnijwerk, versierde plafonds, met landschappen beschilderd behang en marmeren vloeren. Wandel met de audiotour door de geheime ga
 46. Dekema State46

  Dekema State

  Jelsum
  Dekema State is een voormalig landhuis (state) gevestigd op een landgoed met gracht, singels, boomgaard met oude fruitrassen, siertuin en parkbos. In het museum is de state ingericht als in de tijd van net voor de tweede wereldoorlog, rond 1930. Er wordt een levendig beeld geschetst van die tijd. Eé
 47. Museum Dokkum47

  Museum Dokkum

  Dokkum
  Museum Dokkum is onder meer gevestigd in het 17e-eeuwse pand van de Admiraliteit van Friesland en Groningen. Het is een streekmuseum gewijd aan de geschiedenis van Dokkum. Onder meer toont het schilderijen, foto’s, een zilvercollectie, Fries aardewerk, Friese kostuums en een tentoonstelling gewijd a
 48. Museum Hert fan Fryslan48

  Museum Hert fan Fryslan

  Grou
  Museum Hert fan Fryslan is gevestigd in het monumentale raadhuis van Idaarderadeel. Het is gewijd aan de geschiedenis van midden Friesland. In het museum is een historische presentatie over de achttien dorpen van de gemeente Boarnsterhim. Er wordt een overzicht gegeven van het werken en leven van de
 49. 49

  Museum Warten

  Warten
 50. 50

  Toankamer 't Ponthuus

  Stavoren
 51. 51

  Museum Klooster Claercamp

  Rinsumageest
 52. 52

  Museum Lemmer

  Lemmer
 53. 53

  Duikmuseum Lemmer

  Lemmer
  Duikmuseum Lemmer toont de ontwikkelingen in materiaal die de mens heeft gebruikt om het leven onder water te ontdekken. Al in de tijd voor Christus trokken duikers hun uitrusting aan om de onderwaterwereld te ontdekken.
 54. 54

  Oudheidkamer Kollum Mr. Andreae

  Kollum
 55. 55

  Reddingsmuseum Abraham Fock

  Hollum
 56. 56

  Bunkermuseum Schlei

  Schiermonnikoog
  Bunkermuseum Schlei is gevestigd in een bunker van het type Seeburg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende de bunker als een communicatiecentrum. De gegevens van radio- en radarsignalen werden hier verzameld en doorgegeven aan de Luftwaffe, die de gesignaleerde geallieerde vliegtuigen met jagers pro
 57. 57

  ’t Andere Museum

  Leeuwarden
  Museum Pakhuis Koophandel (‘t andere museum van oldtimers en kant) is gevestigd in een 19e eeuws pakhuis. De collectie van het museum bestaat onder meer uit Europese kantklos attributen, mutsen, radio’s, historische auto's uit Europa en Amerika en sportwagens uit Europa.
 58. 58

  Tuberculosemuseum

  Appelscha
  Het Tuberculosemuseum is gevestigd in het voormalige röntgenhuis op het sanatoriumterrein. Er wordt een tentoonstelling getoond over de geschiedenis van de tuberculosebestrijding in het Noorden.
 59. 59

  Oudheidkamer Weststellingwerf

  Wolvega
  Oudheidkamer Weststellingwerf is een oudheidkamer gevestigd in een voormalige ambtswoning uit 1925 van diverse burgemeesters. Onder meer is er in het museum een oude kruidenierswinkel, een oud klaslokaal, een woonkamer met bedstee ingericht zoals dat in 1920 gebruikelijk was en een vertrek over dive
 60. 60

  Landbouw en juttersmuseum Swartwoude

  Buren (Ameland)
  Landbouw en juttersmuseum Swartwoude is gewijd aan de landbouw en het jutten op Ameland. De authentiek ingerichte boerderij toont de sfeer van het Amelandse boerenleven rond 1900. Ook zijn er buiten de boerderij werktuigen te zien en lopen er levende dieren rond. In het juttersgedeelte worden divers
 61. 61

  Museum De Grutterswinkel

  Leeuwarden
  Museum de Grutterswinkel is gevestigd in een 17e-eeuws pand. Het was in het verleden een kruidenierswinkeltje. Het museum bestaat uit verschillende ruimten. De voormalige woonkamer is te zien, maar ook is er een koffielokaal en een oude wijnkelder. Op de eerste verdieping is het achterhuis waar vroe
 62. 62

  Museum Oold Ark

  Makkinga
  Gereedschappenmuseum Oold Ark toont handgereedschappen voornamelijk van beroepen uit de Stellingwerven uit vroeger tijden. In nagemaakte werkplaatsen krijgt de bezoeker een indruk van hoe de gereedschappen vroeger gebruikt werden. Er is een speciale ruimte in het museum voor gereedschap van de heer
 63. 63

  Museum De Sûkerei

  Damwoude
  Museum De Sûkerei schetst een beeld van het werken en wonen in de Noordelijke Friese Wouden in het begin van de twintigste eeuw. Sûkerei betekent Cichorei, dat rond 1800 een vervanging was voor de toen zeer kostbare koffie. Het museum bestaat uit drie woudhuisjes en een Cichorei-drogerij. De huisjes
 64. 64

  Oudheidkamer Bolsward

  Bolsward
  Oudheidkamer Bolsward is gevestigd in het stadhuis van rond 1615. Het museum is gewijd aan de geschiedenis van Bolsward. Het museum vertelt over de historie van het leven en werken in Bolsward. De oudheidkamer heeft onder meer een verzameling zilveren voorwerpen, munten en 18e-eeuws aardewerk.

Alle musea in Friesland