27 jun. 2015 – 8 jan. 2016

Tentoonstelling 'Kennerschap: Bredius, Jan Steen en het Mauritshuis' in Museum Bredius

Vanaf 27 juni tot en met 8 januari 2015 is in Museum Bredius een tentoonstelling te zien van schilderijen van Jan Steen. De kern hiervan wordt gevormd door de 9 werken die Abraham Bredius (1855-1946), directeur van het Mauritshuis tussen 1889 en 1909, heeft verzameld en is aangevuld met 11 schilderijen uit openbaar en particulier bezit.
In de keuze van die schilderijen lag de nadruk op het vroege werk van Steen, een facet van zijn kunst dat in de grote Steen-tentoonstelling van 1996 (Jan Steen: schilder en verteller, Rijksmuseum Amsterdam) weinig aandacht kreeg. Het moet duidelijk maken waar de oorsprong van zijn kunstenaarschap ligt en hoe hij zich in slechts enkele jaren van landschap- tot figuurschilder ontwikkelde. Daarvoor zijn 6 landschappen en 1 stadsgezicht geselecteerd.
Om Steens ontwikkeling tot figuur- en genreschilder te tonen is voor het eerst sinds 1926 een sleutelstuk uit zijn oeuvre te zien: de Fabel van de sater en de boer uit het bezit van de oprichter van de Koninklijke Philips NV, Dr. Anton Philips. Het werk was zijn favoriete kunstwerk en hij heeft het slechts één keer voor een expositie willen afstaan. In het Museum Bredius wordt dit doek weer in volle glorie getoond nadat het eerder dit jaar een volledige restauratie heeft ondergaan, speciaal voor de tentoonstelling.
Een aantal van de geselecteerde schilderijen zijn nog nooit geëxposeerd. Museum Bredius heeft de primeur voor een tentoonstelling van een van de belangrijkste ontdekkingen van de afgelopen jaren, Steens op Elsheimer gebaseerde Bespotting van Ceres. Het is een van de weinige nachtstukken die we van Steen kennen en het verhaal is ontleend aan de Metamorfosen van Ovidius, de ‘schildersbijbel’ in de woorden van Carel van Mander.
Aan de tentoonstelling wordt medewerking verleend door het Koninklijk Kabinet van Schilderijen het Mauritshuis, Haags Historisch Museum, Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden en de Fondation Custodia (Collectie Frits Lugt) in Parijs, Koninklijke Philips Nederland en diverse particulieren.
In de catalogus wordt uitgebreid de relatie tussen Abraham Bredius en Jan Steen besproken. Bredius vond Steen, na Rembrandt, de beste Hollandse schilder ooit. Bredius schreef ook een monografie over de kunstenaar, die in 1927 werd gepubliceerd. Dit boek geldt nog steeds als een onmisbaar naslagwerk. Het eerste exemplaar van deze zware – en kostbare – foliant werd voor Bredius speciaal gebonden in een perkamenten band naar ontwerp van C.A. Lion Cachet (1864-1945) en zal eveneens te zien zijn.
De catalogus is geschreven door Guido M.C. Jansen, voormalig conservator 17de-eeuwse schilderkunst van het Rijksmuseum en daar in 1996 projectleider van de tentoonstelling en redacteur van de catalogus Jan Steen: schilder en verteller. De catalogus wordt voorafgegaan door een biografie van Abraham Bredius door Josefine Leistra. En een kunsthistorische beschrijving van Lange Vijverberg 14 door C.J.J. Stal, het pand waar sinds 1990 de collectie Bredius zich bevindt.

Meer informatie

Museum Bredius Bron