6 jul. 2019 – 3 nov. 2019

Tentoonstelling 'Wintrum Frod - Orla Barry & Els Dietvorst' in Mu.ZEE

Orla Barry en Els Dietvorst werken allebei rond menselijke interactie en de relatie tussen mens en natuur. Het oeuvre van beide kunstenaars is sterk gerelateerd aan hun maatschappelijke reflecties en vertrekt vanuit een duurzame en respectvolle omgang met al wat leeft. Mu.ZEE nodigt hen uit voor een duotentoonstelling op twee locaties: Permekemuseum in het landelijke Jabbeke en Mu.ZEE in de stad Oostende. Permekemuseum is het voormalige woonhuis van Constant Permeke, een schilder die veel bewondering had voor landbouw en visserij en besloot om zijn eigen woning te bouwen middenin een groen landschap. Die omgeving maakte intussen plaats voor villa’s, een drukke straat en een tankstation. De contrasten tussen natuur en stedelijkheid en tussen verleden en heden zijn onlosmakelijk verbonden aan deze locatie en vormen omwille van de inhoudelijke connecties met het werk van Orla Barry en Els Dietvorst een uitgelezen context voor hun werk.

Meer informatie

Mu.ZEE Bron